سرانه فضای سبز کیش ۶ برابر استاندارد جهانی است

عصر تمدن ؛ بهبود بهی زادی گفت : در شش ماه نخست سال ۹۴، با کاشت ۱۲هزار و۹۰۴ اصله درخت و درختچه ، ۱۸ هزار و۵۵۲ مترمربع نشاء فصلی و گیاهان پوششی و ۴۴۰ متر پرچین سرانه فضای سبز جزیره کیش به ۱۵۰ مترمربع رسیده است. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش افزود: سرانه استاندارد جهانی فضای سبز برای هرنفر۲۵ متر مربع است این درحالی است که درجزیره کیش این سرانه ۶ برابر استاندارد جهانی است. به گفته بهی زادی توسعه وحفاظت ازفضای سبز جزیره ازجمله اقدامات معاونت امور شهری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در راستای ایجاد زیبایی بصری، نشاط و آرامش خاطر ساکنان و گردشگران وحفظ طبیعت و هوای پاک این جزیره مرجانی است. گفتنی است جاتروفیا، فانتس گراس، چیریش، پلومریا، گل کاغذی رنگی، کنوکارپوس،پالم و گل های فصلی، گونه های گیاهی هستند که در مناطق سواحل شرقی و غربی ، رینگ ۷۵ متری و سایر نقاط در جزیره کیش کاشته شده است.

مطالب مرتبط

Top