مراسم معارفه “محمدمهدی طهرانچی” فردا برگزار می‌شود

مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه‌های آزاد استان تهران و رئیس واحد تهران مرکزی فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ، مراسم معارفه محمدمهدی طهرانچی رئیس جدید دانشگاه‌های آزاد استان تهران و رئیس واحد تهران مرکزی با حضور فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد فردا برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۱۵ فردا یکشنبه ۲۲ مردادماه در مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه تهران مرکز واقع در شرک قدس برگزار می‌شود.

Top